Domů
O projektu
Lékařské zprávy
Autorům
Dědičná, genetická onemocnění

Onemocnění dědičných genů

Přednášky Přednášky a praktické úkoly v oblasti genetiky 2011
Metody historie Základy molekulární genetiky Vzory dědičnosti znaků Proměnlivost Klasifikace dědičných chorob Chromozomální onemocnění Onemocnění dědičných genů Diagnostika, léčba a prevence dědičných onemocnění
Ugolnikova E.G. (komp.) Sběr úkolů v lékařské genetice 2011
Sbírka úkolů v lékařské genetice Zkompilovaná různými literárními zdroji učitelem lékařské genetiky Engels Medical College Ugolnikova E. G. Obsah: Vysvětlivka Hlavní principy dědičnosti Dědičnost a patologie. Genetické choroby. Dědictví a patologie. Metody pro studium lidské dědičnosti. Lékařské genetické poradenství. Příloha Rodokmeny sestavování. Příloha Dědičná onemocnění. Příloha Algoritmus pro řešení genetických problémů. Aplikace
Abstrakt Problémy lékařské genetiky. Lékařské genetické poradenství 2011
Lékařská genetika, její vývoj. Problémy med. genetika, etické principy, genetický screening, prenatální diagnostika, Cíle, cíle a metody CIM, etapy CIM.
Zkouška Chromozomální onemocnění způsobená narušením počtu autozomů 2011
Koncept autosomů, jejich počet, funkce. Částečné a úplné monozomie: Syndrom syndromu kočičích křivek Legné de Grouchy Trisomický syndrom: Downův syndrom Edwardsův syndrom Pataův syndrom
Abstrakt Dědičná onemocnění 2011
Úvod - Etiologie dědičných onemocnění - Genetické nemoci - Chromozomální onemocnění - Nemoci s primární biochemickou vadou - Léčba a prevence dědičných onemocnění Závěr Reference
Abstrakt Zděděné lidské nemoci 2010
Úvod Předmět a metody antropogenetiky a lékařské genetiky. Organizace dědičného aparátu lidských buněk (úrovně organizace: gen, chromozomální, genomická). Mutační proces a dědičné lidské nemoci. Faktory způsobující mutace dědičného aparátu. Hodnota diagnostiky a léčby dědičných onemocnění. Lékařské genetické poradenství v oblasti prevence dědičných onemocnění.
Abstrakt Chromozomy a chromozomální onemocnění 2010
Chromozomy a chromozomální onemocnění. Zubní projevy dědičných onemocnění a syndromů. Kraniofaciální abnormality, zejména morfologické změny v zubech, mohou být způsobeny chromozomálními aberacemi, mutacemi genů a kombinací mnoha genů a environmentálních faktorů. taková multifaktoriální onemocnění jsou společnou skupinou dědičných onemocnění a vrozených malformací.
Abstrakt Genetické nemoci a jejich charakteristiky 2009
Genetické choroby; Příčiny genetických patologií; Autozomální dominantní monogenní choroby; Autozomální recesivní monogenní onemocnění; Souvisí s X- nebo Y-chromozómem onemocnění; Klasifikace: Zásady klasifikace; Klasifikace. Literatura.
Abstrakt Chromozomální onemocnění pohlaví (Turnerův syndrom, syndrom trisomie X) 2009
Úvod Mechanismus vývojových poruch u chromozomálních onemocnění Klasifikace chromozomálních chorob Obecná charakteristika onemocněníShereshevský-Turnerův syndrom Trisomický syndrom-X Závěr Reference
Tyunyaev A.A. Krevní skupiny. Chronosomální syndrom chromozomální imunodeficience 2009
Monografie je věnována studii: je geografické rozložení krevních skupin mezi obyvatelstvem v souvislosti s antropologickými a zdravotními změnami, ke kterým došlo ve studovaných skupinách této populace. Práce nám umožňuje vyřešit problém vzájemného působení krevních skupin a genetických onemocnění, přičemž je třeba mít na paměti, že tyto jsou nevyhnutelným důsledkem prvního. Základem těchto studií byla metodologie nové základní vědy Organizmika, kterou vypracoval autor. V příloze k monografii jsou uvedeny stručné základy nové vědy Organizmiki.

Tato monografie je určena pro výzkumníky - lékaře, biology a genetiky, členy fakulty, absolventy a studenty vysokých škol a univerzit těchto specialit. Může to být zajímavé jak pro historiky, tak pro antropology, stejně jako pro každého, kdo má zájem o nové, netradiční přístupy ve vědeckém výzkumu.
1 2
Lékařský portál "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com